افزونه جلالی را نصب کنید. 15 محرم 1446

کم توجهی مسئولین

بازار دام یا مرکز انتقال کرونا دلتا در قوچان

بازار دام یا مرکز انتقال کرونا دلتا در قوچان

کم توجهی مسئولین و متولیان ستاد پیشگیری از کرونا شهرستان به وضعیت نامناسب بازار دام قوچان

دسته‌ها