افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

گودکشتی باچوخه

#تناقض‌ها و #تعارض‌ها بر پیکره بزرگترین #گود_کشتی با چوخه کشور در #قوچان

#تناقض‌ها و #تعارض‌ها بر پیکره بزرگترین #گود_کشتی با چوخه کشور در #قوچان

پروژه گود کشتی با چوخه قوچان سال‌هاست با وعده کلنگ زنی و افتتاح توسط مسئولین همچون کشتی‌گیری تبدیل‌شده که این بار نه توسط حریفی قهار بلکه توسط علاقه‌مندان به بولتن‌های رنگارنگ وسط تشک کشتی با وعده‌های توخالی گرفتار شده و هنوز با دادن آمارها و اطلاعات متناقض، خبری از عملیاتی شدن آن نیست.

دسته‌ها