افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

381 روز عملکرد

#پایان_مرآتی فرماندار شیروانی و #۳۸۱_روزه_قوچان

#پایان_مرآتی فرماندار شیروانی و #۳۸۱_روزه_قوچان

#جایگاه و #رتبه_عملکردی فرماندار سابق و برتر شیروان و کشور #امین_رضا_مرآتی پس از 381 روز تصدی و فعالیت به عنوان فرماندار در فرمانداری قوچان #اکنون #چه_رتبه و #جایگاهی_درکشور است؟!!!

دسته‌ها